Ketonsupplementen als niet-toxische kankertherapie

Wetenschappers uit Florida hebben bevestiging gevonden voor het aloude idee dat kankercellen 'zuurstofarme suikersnoepers' zijn. Ze dienden aan muizen ketonsupplementen toe en behandelden ze met hyperbare zuurstoftherapie. Dit regime verdubbelde de overleving van muizen die gevorderde, uitgezaaide kanker hadden.

Bij hyperbare zuurstoftherapie wordt iemand beademd onder verhoogde zuurstofdruk. Het bloed wordt dan volledig verzadigd met zuurstof. Tumorcellen, die anders steeds met zuurstoftekort kampen, gaan zich hierdoor anders gedragen. Mogelijk gaan ze zichzelf vernietigen omdat cellen dan zelf merken dat ze in zo'n slechte staat verkeren (apoptose).

Een manier om glucose in het bloed laag te houden, is het ketogeen dieet. Door veel vet en eiwit te eten, gaat het lichaam ketonlichaampjes produceren, die door cellen als alternatief voor glucose gebruikt kunnen worden. Men veronderstelt daarbij dat tumorcellen, vanwege hun afwijkende metabolisme, niet in staat zijn die ketonlichaampjes te benutten.

Zo'n ketogeen dieet volgen is erg lastig. Daarom zoeken onderzoekers naar een oplossing met ketonsupplementen, die het opwekken van ketonlichaampjes in het bloed veel gemakkelijker moeten maken. In deze studie werden de muizen tegelijk een ketogeen dieet opgelegd.

Al in 1931 bedacht Otto Warburg de theorie dat kanker het gevolg is van een metabole afwijking aan de celademhaling in de mitochondriën. Cellen gaan onder druk van zuurstoftekort glucose fermenteren, in plaats van normaal te verbranden. Daarbij worden ongewone hoeveelheden melkzuur geproduceerd.

Wetenschappers hebben de laatste decennia weinig aandacht besteed aan de theorie van Warburg, omdat iedereen ervan uitging dat toevallige DNA-mutaties de primaire oorzaak zijn van kanker. Toch zijn er nog steeds respectabele wetenschappers die volhouden dat de allereerste kiemen van kanker gelegd worden bij een storing in de mitochondriën, en dat DNA-mutaties daar een gevolg van zijn.

Bron: