Auriculo Medicine

Auriculo Medicine

Wat is auriculotherapie?

(ooracupunctuur en auriculo medicinae) 

Auriculotherapie is de westerse vorm van reflex-ooracupunctuur. Ooracupunctuur wordt onderverdeeld in auriculotherapie en auriculomédecine.

Auriculomedicinae maakt deel uit van de energetische geneeskunde, waarbij de chinese geneeskunde, de indiase geneeskunde en de westerse geneeskunde verenigd worden. Deze worden gereflecteerd in de drie grote welzijnsniveaus van het menselijk lichaam; fysiek niveau (westers), energetisch niveau (oosters), bewustzijnsniveau (indiaas).  

De therapie stimuleert bepaalde delen van de oorschelp (auricula). Zo worden er reflexen opgewekt die ziektes en pijn gunstig kunnen beïnvloeden.
Dit komt doordat het oor talrijke koppelingen heeft met het centraal zenuwstelsel (microsystemen). Het principe van de ooracupunctuur is gebaseerd op het reflexmechanisme. Plaatselijk druk uitoefenen op een punt leidt tot een reactie. Deze reactie is waar te nemen met het Vasculair Autonoom Signaal (VAS). Behandeling gebeurt door de reflexpunten van het uitwendige oor te masseren, door kleine verblijfsnaalden te gebruiken die een paar dagen blijven zitten, of door elektrische stimulatie. Elk lichaamsdeel, elk orgaan, elke functie heeft een overeenkomstige reflexzone in de oorschelp. 

Uit onderzoek is gebleken dat ooracupunctuur een effectieve manier om chronische en acute pijn te verlichten. Ooracupunctuur is ook ondersteunend bij het afkicken van verslavingen en bij het verbeteren van verschillende gemoedstoestanden.

Bij de auriculo medicinae wordt het oor gebruikt voor zowel het opsporen van de oorzaak als voor de therapie.
De mogelijkheid is ontstaan door de ontdekking van het VAS (door Dokter Paul Nogier). 

Het VAS (vasculair autonoom signaal) is een reactie via het autonoom zenuwstelsel en kenmerkt zich onder andere door herhaalbaarheid, grote snelheid en reacties op lichte prikkels.
Dankzij het VAS kan men allerlei lichamelijke en psychische processen bestuderen. Om de auriculo te verklaren hanteert men tegenwoordig vaak een computermodel.
De software – lichaam en geest, ziekte en genezingsprocessen – kan men manipuleren via de oorschelp die als een soort interactief beeldscherm fungeert.
De oorschelp is dan een projectie van processen in het centraal zenuwstelsel. 

Een onderzoek op basis het VAS berust op een doelgerichte communicatie met het lichaam.
Eenvoudig uitgedrukt komt dit neer op het stellen van vragen aan het organisme en het krijgen van antwoorden daarop.
Concreet worden die “vragen” gesteld door het prikkelen van het organisme met bepaalde (licht)frequenties, de antwoorden worden gegeven door middel van het polssignaal, het VAS. Het organisme is immers heel communicatief. De kunst bestaat erin die “vragen” heel precies en begrijpelijk te formuleren en de antwoorden juist te decoderen en te interpreteren. Met het VAS kan de therapeut op verschillende niveau's verstoringen vinden: 

 • psychovegetatieve of chakra-niveau 
 • energetische niveau 
 • fysieke niveau 
 • toxinentest: toxiciteit van bepaalde geneesmiddelen
 • geneesmiddelentest: therapeutische kenmerken van bepaalde geneesmiddelen
 • therapiecontrole

Indicaties:

 • Slaapproblemen, algemene vermoeidheid 
 • Hormonale storingen (kinderwens, pms, overgangsklachten…) 
 • Faalangst 
 • Examen stress 
 • Allergische klachten 
 • Astma, beklemming 
 • Urinaire stoornissen 
 • Constipatie, colitis 
 • Trofische stoornissen zoals goedaardige cysten 
 • Chronische ontstekingen 
 • Overgewicht, constant hongergevoel 
 • Depressie 
 • Migraine, spanningshoofdpijn 
 • Fysieke trauma’s en pijn (vlugger herstel na verstuikingen, luxaties, ligamentletsels…)
 • Postchirurgische pijn, stijfheid, ankylose
 • Gewrichtspijn van artrose en artritis en de secundaire klachten, rugpijn 
 • Verslavingen (tabak, alcohol, suiker…) 
 • Slechte schoolresultaten bij kinderen 

Contra-indicaties: 

In geval van zwangerschap kunnen bepaalde oorpunten niet behandeld worden. Daarom moet er van een eventuele zwangerschap melding gemaakt worden. 

Bij kwaadaardige aandoeningen. (het kan wel ondersteunend werken tijdens de chemotherapie naar ongemakken toe) 

Bij ontstekingen van de oorschelp wordt geen auriculotherapie toegepast. 

Bij patiënten waarbij de reactiemogelijkheid voorbijgestreefd is (uitputting, vergevorderd stadium van degeneratie) 

 

Voedselintolerantie

Primaire allergenen zijn meestal: 

 • koemelk
 • suiker
 • gist
 • gluten
 • tarwe

Aan de hand van de gevonden verstoringen kunnen homeopatische middelen worden geadviseerd, bij specifieke voedingsintoleranties kan er worden overgegaan tot een detoxprogramma (Desens Pro van Sanoconcept) om het lichaam te zuiveren van de  primaire en secundaire allergenen en om deze terug “verdraagbaar” te maken. Dit gebeurt aan de hand van detoxicificatie van en het terug opbouwen van het immuunsysteem. Dit gebeurt in 3 stadia:

Stadium 3: Depotfase

Het drainagemiddel SanoNeuron zorgt ervoor dat de gifstoffen loskomen uit de zogenaamde depots, de plaatsen in het lichaam waar ze zich min of meer ophopen en schuil houden. Daarna moeten deze gifstoffen die in de bloedbaan zijn terecht gekomen natuurlijk zo snel mogelijk gedraineerd worden. Dit gebeurt aan de hand van een drain dat tegelijkertijd het immuunsysteem

 opbouwt. Zonder deze opbouwers zouden er echter klachten ontstaan ten gevolge van de verhoging van de toxines die we losgemaakt hebben uit de depots. 

Om het immuunsysteem op te bouwen doen we beroep op het energetische karakter van het programma door de energetische Lever, Nier, Long, Milt of Hart te versterken. Deze benamingen staan los van de organen en vertellen ons iets meer over hoe het gesteld is met het energetische karakter van de elementen.

Wanneer er een genormaliseerde reactie is op het primaire allergeen kan er overgegaan worden naar Stadium 2.

Stadium 2: Leverfase

Hier ligt de nadruk op het herstel van belangrijke biochemische processen waarbij de lever betrokken is. Het primaire allergeen (de boosdoener) is nog steeds vrij in het lichaam en moet verder worden afgevoerd. Daarvoor doen we beroep op twee energetische gezondheidsproducten: SanoMagnesium (specifieke magnesiumverbinding) en SanoHepat (lever), gecombineerd met een SanoQi-middel voor de stimulatie van het immuunsysteem.

Aan het eind van deze fase is het lichaam klaar voor Stadium 1.

Stadium 1: Darmfase

In deze stap ligt da nadruk van de behandeling op het verbeteren van de darmwerking en van de darmflora. Naast een specifiek gezondheidsproduct, wordt er gebruik gemaakt van één of twee Qi-middelen.  

Stadium 0: Nabehandeling

U moet nu normaal gaan reageren op het voedingsmiddel dat in het begin van de behandeling als primair allergeen was vastgesteld. Nu zijn er geen ontgifters meer nodig maar wel een Qi-middel voor het immuunsysteem. Dit kan eventueel in combinatie met een Chakra-middel uit het SanoConcept assortiment.

 

Het is heel belangrijk dat het hele programma wordt afgewerkt. De kans is anders groot dat de verschijnselen op een gegeven moment toch weer gaan optreden.