Kinesitherapie

Kinesitherapie

Een fysiotherapeut, kinesitherapeut, ook soms kinesist genoemd, laat patiënten met verschillende lichamelijke klachten oefeningen doen die onder de noemer fysiotherapie / kinesitherapie vallen.

De fysiotherapeut/kinesitherapeut begint met een vraaggesprek met de patiënt (anamnese). Op basis van de verkregen informatie gaat de kinesitherapeut over tot een kinesitherapeutisch onderzoek, stelt hij een behandelplan op en bespreekt hij dat met de patiënt, met als doel het beter gebruikmaken van het lichaam, bijvoorbeeld door gewrichten beweeglijker te maken en pijn te verminderen, opdat de patiënt weer kan werken en/of sporten.

Hier kan u terecht voor algemene kinesitherapie, alsook voor lasertherapie, cardiale kinesitherapie en manuele therapie.